Aktualości oraz informacje o zapisach na stronie www.ksmaximus.pl zapraszamy!!!

Wymagania egzaminacyjne na stopnie w kick-boxingu

cennik za egzamin


Egzaminator Związkowy mgr Piotr Kohnke tel. 501 191 908
Egzaminy w klubie odbywają się w grudniu, marcu i czerwcu.
Istnieje możliwość przyjadu egzaminatora do innych klubów w celu przeprowadzenia egzaminu.


Stopnie uczniowskie w Kick-Boxing'u dzielą się na:
 • 10 Stopień uczniowski - biały pas
 • 9 Stopnień uczniowski - biały pas z żółtym zakończeniem pasa
 • 8 Stopień uczniowski - żółty pas
 • 7 Stopień uczniowski - żółty pas z pomarańczowym zakończeniem pasa
 • 6 Stopnień uczniowski - pomarańczowy pas
 • 5 Stopnień uczniowski - zielony pas
 • 4 Stopień uczniowski - niebieski pas
 • 3 Stopień uczniowski - brązowy pas z niebieskim zakończeniem pasa
 • 2 Stopnień uczniowski - brązowy pas
 • 1 Stopnień uczniowski - brązowy pas z czarnym zakończeniem pasa

  UWAGA: Zakończenie na jednym z konców pasa po obu jego stronach ma szerokość pasa i długość 10 cm.
  Kilka słów o egzaminie :
  1. Egzamin składa się z 4 częsci:
  a) Test techniczny
  b) Test techniczny z partnerem
  c) Walka
  d) Test sprawnościowy
  2. Aby zaliczyć egzamin należy zaliczyć każdą z wymaganych części. Techniki musza osiągnąć wymagane minimum (tj. każda technika wymagana na dany stopień musi być wykonana poprawnie).
  3. W ćwiczeniach z partnerem oceniana jest zarówno technika jak i odpowiednie wyczucie dystansu, moment rozpoczęcia ataku, obrony, czy kontrataku tzw. wyczucie w czasie i przestrzeni. W ćwiczeniach z partnerem osoba zdająca egzamin oceniania jest wg następujących kryteriów:
  a) poprawność w wykonaniu technik
  b) pozycje i poruszanie się
  c) równowaga
  d) umiejętność koncentracji
  e) umiejętność oceny dystansu
  f) opanowanie i kontrola

  4. Walka oceniana jest wg następujących kryteriów:
  a) swoboda ruchów
  b) zręczność w poruszaniu
  c) wyczucie dystansu i przestrzeni
  d) równowaga
  e) umiejętność atakowania, umiejętność technik
  f) różnorodność i właściwość wykonywanych technik
  g) umiejętność obrony

  Nazewnictwo technik :
  1.Techniki ręczne:
  a) przedni prosty - jab
  b) tylni prosty - punch
  c) cios sierpowy - hook
  d)hak - chop
  e) uderzenie grzbietem pięści - backfist

  2.Techniki nożne:
  a)kopnięcie frontalne - front kick
  b) kopnięcie boczne - side kick
  c) kopnięcie sierpowe (okrężne) - roundhouse kick
  d) kopnięcie opadające - axe kick
  e) kopnięcie zachaczające - heel kick
  f) kopnięcie z wyskoku - jumping kick
  g) kopnięcie po obrocie - turning kick

  3. Podcięcie (na stopę) - footsweep
  4. Rzut (niski - do poziomu biodra) - low, hip-throw
  5. Pozycja walki - fighting position
  6. Strony: prawa - right
  lewa - left
  7.Strefy ataku: wysoka - high
  środkowa - middle
  niska - low

  UWAGA: W niżej wymienionych wymaganiach uzyto nastepujacych oznaczen: "przedni" - oznacza technikę wykonaną przednią (wykroczna) kończyną, "tylni" - oznacza technikę wykonaną tylną (zakroczna) konczyną.
  A: - atak
  O: - obrona
  360 stopni - technika po obrocie
  / - kolejna technika wykonywana jest drugą kończyną
  - - kolejna technika wykonywana jest tą samą kończyną
  oto wymagania na poszczególne stopnie :

  10. stopień uczniowski - biały pas

  1. Test techniczny:
  A. Techniki:
  1. Pozycja walki (polfrontalna) - ustawienie stóp, ciała.
  2. Garda
  3. Poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym - do przodu, do tyłu, na boki.
  4. Ciosy proste w pozycji zasadniczej.
  5. Przedni cios prosty w głowę.
  6. Tylny cios prosty w głowę.
  B. Kombinacje technik:
  1. Łączenie ciosów prostych w serie w miejscu.
  np. przedni prosty/tylny prosty
  przedni prosty- przedni prosty/tylny prosty
  przedni prosty/tylny prosty - tylny prosty

  9. stopień uczniowski - biały pas z żółtym zakończeniem pasa

  I. Test techniczny
  A. Techniki
  1. Pozycje walki - polfrontalna i boczna, rodzaje gardy, ustawienie stóp.
  2. Poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym, krokiem przestawnym, obroty, podwójny dostawny, doskok obunóż.
  3. Ciosy proste ręczne w pozycji wyjściowej
  4. Cios prosty przednią ręka na tułów.
  5. Cios prosty tylną ręką na tułów.
  6. Ciosy proste ręczne w połączeniu z krokami do przodu i do tyłu.
  7. Podstawowe obrony przed prostymi ciosami ręcznymi (blok, zbicie)
  8. Kopnięcie frontalne w przód.
  B. Kombinacje technik (przykłady)
  1. Łączenie podwójnych technik prostych prostych ręcznych w ruchu (żądanych przez egzaminatora)
  - przedni prosty/tylny prosty (góra-góra)
  - przedni prosty/tylny prosty (góra-dół)
  - przedni prosty/tylny prosty/przedni prosty-doskok
  2. Łączenie kopnięcia frontalnego z ręcznymi ciosami prostymi
  - tylne kopnięcie frontalne/przedni prosty/tylny prosty
  C. Test techniczny z partnerem
  1. Dowolne kombinacje technik ręcznych na tarcze.
  II. Test sprawnościowy
  1. 25 ugięć ramion w podporze przodem
  2. 50 przysiadów

  8. stopień uczniowski - żółty pas

  I. Test techniczny
  A. Techniki
  1. Cios przednią ręką z krokiem dostawnym
  2. Obrony przed ciosami prostymi (uniki, odchylenia, odejścia, odskoki,

  3. Obrony przed kopnięciem frontalnym (zbicia, bloki)
  4. Kopnięcie okrężne na tułów
  5. Obrony przed kopnięciem okrężnym
  6. Cios ręczny sierpowy tylna ręka
  7. Cios ręczny sierpowy przednia ręka
  B. Kombinacje technik (przykłady)
  1. Kombinacje wymagane na niższy stopień (wybór do uznania komisji egzaminacyjnej)
  2. Przedni prosty / tylny sierpowy (gora-gora)
  3. Przedni prosty / tylny prosty / przedni sierpowy-doskok
  4. Tylne kopnięcie frontalne / tylne kopnięcie okrężne (góra-dół)
  5. Przedni prosty / tylny prosty / unik do wewnątrz / tylny prosty
  6. Unik na zewnątrz / przedni prosty / tylny prosty / unik do wewnątrz / tylny prosty / przedni prosty
  7. Przedni prosty / tylne kopnięcie okrężne
  8. Przedni prosty - przedni prosty / tylny sierpowy
  C. Test techniczny z partnerem (test wyczucia dystansu)
  1. Dowolne kombinacje technik ręcznych w głowę i w tułów na tarcze w miejscu i w ruchu
  2. Umiejętność obrony przed technikami ręcznymi prostymi i kopnięciami frontalnymi i okrężnymi (A:- atak, O: - obrona )
  - A: tylny prosty - O: tylne zbicie / tylny prosty / przedni prosty
  - A: przedni prosty - O: tylne zbicie / przedni prosty / tylny prosty
  - A: przedni prosty - O: unik do wewnątrz pozycji / tylny prosty
  - A: przedni prosty - O: odchylenie do tylu / tylny prosty
  - A: tylny prosty - O: unik na zawnątrz / przedni prosty / tylny prosty
  II. Walka
  - 1 x 2 minuty - walka zadaniowa

  7. stopien uczniowski - żółty pas z pomarańczowym zakończeniem pasa

  I. Test techniczny
  A. Techniki
  1. Cios grzebietem pięści
  2. Tylne kopnięcie boczne w tuółw
  3. Obrony przed ręcznymi ciosami sierpowymi (zasłona, unik rotacyjny, odejście, odskok)
  4. Obrony przed kopnięciami bocznymi (zbicie)
  5. Kopnięcie sierpowe przednią nogą
  6. Kopnięcie frontalne przednią nogą
  7. Zejście w bok - w lewo, w prawo, skos
  B. Kombinacje technik (przykłady)
  1. Kombinacje wymagane na niższe stopnie - wybór należy do komisji egzaminacyjnej
  2. Przednie kopnięcie frontalne / tylne kopnięcie frontalne
  3. Przedni cios grzebietem pięści / tylne kopnięcie boczne
  4. Przednie zbicie przedramieniem - cios grzbietem pięści / tylny prosty / przedni prosty
  6. Tylne kopnięcie frontalne / kopnięcie sierpowe / tylne kopnięcie sierpowe
  7. Przedni prosty / tylny prosty przedni sierpowy - doskok lub w miejscu C. Test techniczny z partnerem (test wyczucia dystansu)
  1. Kombinacje wymagane na niższe stopnie
  1. Dowolne kombinacje technik ręcznych w głowę i w tułów na tarcze w miejscu i w ruchu
  2. Umiejętność obrony przed technikami ręcznymi sierpowymi i kopnięciem bocznym (A:- atak, O: - obrona )
  - A: przedni sierpowy- O: unik rotacyjny / tylny prosty / przedni prosty
  - A: tylny sierpowy- O: unik rotacyjny / tylny prosty
  - A: przedni prosty - O: odchylenie do tyłu / przedni prosty / tylny prosty / zejście z linii ataku
  - A: przedni prosty - O: zejście w bok do wewnątrz
  - A: tylny prosty - O: zejście w bok na zewnątrz
  II. Walka
  - 2 x 2 minuty

  6. stopień uczniowski - pomarańczowy pas

  I. Test techniczny
  A. Techniki
  1. Kopnięcie sierpowe w głowę - przednia i tylna noga
  2. Podwójne kopnięcie sierpowe w głowę wykonane tą samą nogą
  3. Kopnięcie po łuku zewnętrzną i wewnętrzną częścią stopy
  4. Kopnięcie boczne przednią nogą w tułów
  5. Kopnięcie katowe tylną nogą w głowę
  6. Kopnięcie ukośne w tułów
  B. Kombinacje technik (przykłady)
  1. Kombinacje wymagane na niższe stopnie - wybór należy do komisji egzaminacyjnej
  2. Przednie kopnięcie sierpowe / tylne kopnięcie sierpowe
  3. Przedni prosty / tylny prosty / przednie kopnięcie sierpowe
  4. Przednie kopnięcie frontalne / tylne kopnięcie boczne (dół) / tylne kopnięcie sierpowe
  5. Przednie kopnięcie frontalne / tylne kopnięcie sierpowe
  6. Przednie kopnięcie sierpowe (dół) / tylny prosty (góra)
  7. Przednie kopnięcie sierpowe (dół} / przedni cios grzbietem
  pięści / tylny prosty / tylne kopnięcie wewnętrznym kantem stopy 8. Przednie kopnięcie zewnętrznym kantem stopy / tylne kopnięcie
  sierpowe (góra - dół) C. Test techniczny z partnerem (wybór według uznania komisji egzaminacyjnej)
  1. Kombinacje dwukrotnych technik nożnych w głowę bez stawiania nogi (wykonane tą samą nogą) (A: atak, O: obrona)
  - A: tylne kopnięcie boczne O: zejście w bok
  - A: przednie kopnięcie boczne - O: zejście w bok
  - A: tylnyprosty - O: zejście na zewnątrz - zbicie / tylny prosty
  A: tylny prosty - O: zbicie - odejście do tyłu
  A: przedni prosty - O: unik na zewnątrz / tylny prosty / przednie kopnięcie ukośne
  II. Walka
  - 3 x 2 minuty
  III. Test sprawnościowy
  1. 30 ugięć w podporze przodem (na kostkach pięści)
  2. 5 przysiadow na jednej nodze (prawa - lewa, druga noga uniesiona w górę)

  5. stopień uczniowski - zielony pas

  I. Test techniczny
  A. Techniki
  1. Kopnięcie w tył tylną nogą
  2. Cios tylną ręką z dołu - hak
  3. Kopnięcie boczne tylną nogą w głowę
  4. Obrony przed ciosami ręcznymi z dołu (osłony przedramieniem, dłonią, odskok, odejście)
  5. Kopnięcie zahaczające tylną nogą w głowę
  6. Kopnięcie zahaczające przednią nogą w głowę
  7. Kopnięcie frontalne przednią nogą w przód w głowę przez dostawienie nogi zakrocznej
  8. Kopnięcie boczne przednią nogą w głowę przez dostawienie nogi zakrocznej
  9. Kopnięcie sierpowe przednią nogą w głowę przez dostawienie nogi zakrocznej
  B. Kombinacje technik (przykłady)
  1. Kombinacje wymagane na niższe stopnie - wybór należy do komisji egzaminacyjnej
  2. Przedni prosty/ tylne kopnięcie zahaczające
  3. Przedni prosty / tylny hak (dół) / przedni hak (góra)
  4. Przednie kopnięcie boczne / kopnięcie sierpowe (dół - góra)
  5. Przednie kopnięcie sierpowe - przednie kopnięcie w bok (dół-góra)
  6. Przednie kopnięcie frontalne / tylne kopnięcie w tył - 360 stopni
  7. Przednie kopnięcie w bok / tylne kopnięcie w tył - 360 stopni / cios grzbietem pięści / tylny prosty
  8. Przedni prosty / tylny prosty / przedni hak - doskok (góra-dół-góra)
  9. Przednie kopnięcie boczne - przednie kopnięcie sierpowe (dół-góra)
  10. Przednie kopnięcie sierpowe - przednie kopnięcie zahaczające (dół-góra)
  11. Przednie kopnięcie w bok - przednie kopnięcie zahaczające (dół-góra)
  C. Test techniczny z partnerem ( A: atak, O: obrona )
  1. A: przednie kopnięcie okrężne - O: zejście - obejście przednim z przednim prostym
  2. A: tylne kopnięcie okrężne- O: zejście w bok z zasłoną / tylny prosty (dół)
  3. A: tylny prosty (dół) - O: zbicie przednim przedramieniem / tylny sierpowy / przedni hak
  4. A: przedni sierpowy - O: unik rotacyjny / przedni cios grzbietem pięści / przednie kopnięcie zahaczające
  5. A: przedni prosty (góra) / tylny hak (dół) - O: tylne zbicie / przednia zasłona przedramienia / tylny prosty
  II. Walka
  - 3 X 2 minuty
  III. Test sprawnościowy
  1. 30 pompek zapaśniczych (pompka - wyprost ramion - mocny skłon tułowia
  2. 20 wznosów obu nog, wyprostowanych, w zwisie na drabinkach (na poziom pasa)

  4. stopień uczniowski - niebieski pas

  I. Test techniczny
  A. Techniki
  1. Kopnięcie spadające - przednia - tylna noga
  2. Kopnięcie przednią nogą w bok w głowę
  3. Kopnięcie zahaczające z obrotu 360 stopni
  4. Kopnięcie w bok z obrotu (360 stopni)
  5. Techniki ręczne ze wślizgiem (szczególnie przedni prosty)
  B: Kombinacje technik (przykłady)
  1. Kombinacje wymagane na niższe stopnie - wybór należy do komisji egzaminacyjnej
  2. Przednie kopnięcie sierpowe / tylne kopnięcie zahaczające 360st.
  3. Przedni prosty / tylny prosty / przednie kopnięcie spadające / tylny prosty
  4. Przedni prosty / tylny prosty / przedni prosty / przednie kopnięcie boczne
  5. Przednie kopnięcie w bok - przednie kopnięcie zahaczające - przednie kopnięcie sierpowe (dół - góra - dół)
  6. Przednie kopnięcie spadające / przedni prosty / tylny prosty / przednie kopnięcie sierpowe
  7. Przedni prosty / tylny prosty / unik rotacyjny / przedni sierpowy / tylne kopnięcie boczne 360 stopni
  8. Dwa razy przedni prosty wślizgiem
  9. Przednie kopnięcie frontalne / tylne kopnięcie sierpowe / tylne kopnięcie boczne 360 st. (dół - dół - dół)
  10. Tylne kopnięcie frontalne / cofnięcie nogi / tylne kopnięcie boczne 360 stopni
  11. Przedni prosty / przednie kopnięcie w bok / tylne kopnięcie boczne 360 stopni
  C. Test techniczny z partnerem ( test wyczucia dystansu)
  1. Kombinacja potrójnych technik w głowę bez stawiania nogi ( wykonana tą samą nogą) na tarczę w miejscu
  2. Techniki ręczne i nożne na tarczę w ruchu
  3. Techniki ręczne i nożne na worku
  4. Tarczowanie z partnerem ( A: atak, O: obrona )
  - A: tylny sierpowy - O: unik rotacyjny / przedni sierpowy / tylne kopnięcie boczne 360 stopni
  - A: tylne kopnięcie zahaczające 360 st. - O: obejście - zejście - przedni prosty / tylny prosty
  - A: tylny sierpowy - P: unik rotacyjny / przedni sierpowy / tylne kopnięcie boczne 360 stopni
  II. Walka
  - 3 X 2 minuty

  3. stopień uczniowski - brązowy pas z niebieskim zakończeniem pasa

  I. Test techniczny
  A. Techniki
  1. Potrójne i poczwórne techniki nożne wykonywane tą samą nogą
  2. Umiejętność wykonywania technik nożnych wślizgiem
  3. Kopnięcie sierpowe w udo - zewnętrzne i wewnętrzne
  4. Obrony przed kopnięciem w udo
  5. Kopnięcie odpychające - frontalne i boczne
  6. Kopnięcie spadające po obrocie 360 stopni
  7. Pozostałe techniki nożne wykonane po obrocie 360 stopni
  B: Kombinacje technik (przykłady)
  1. Kombinacje technik wymagane na niższe stopnie
  2. Unik rotacyjny / kopnięcie przednie ukośne / tylny prosty
  3. Przedni prosty / przednie kopnięcie sierpowe lub kopnięcie boczne /
  lub kopnięcie zahaczające
  4. Przedni prosty / tylny prosty / przedni prosty / przednie kopnięcie sierpowe (dół) / tylne kopnięcie w bok 360 st. / tylne kopnięcie spadające
  5. Przedni prosty - przedni sierpowy (dół) / tylny sierpowy (góra)
  6. Przedni prosty / tylny sierpowy / tylne kopnięcie sierpowe
  7. Przedni prosty - przedni hak - przedni sierpowy
  8. Przedni prosty z dosunięciem / przednie kopnięcie frontalne / tylny sierp / przedni sierp
  9. Tylne kopnięcie frontalne / cofnięcie nogi / tylny prosty / przedni sierp / tylny prosty
  C. Test techniczny z partnerem
  1. Kombinacja poczwórnych technik nożnych na głowę i tułów bez stawiania nogi (wykonywane tą samą nogą) na tarczę w miejscu
  2. Techniki ręczne i nożne na tarczę w ruchu, ze szczególnym
  uwzględnieniem technik nożnych ze wślizgiem 3. Techniki ręczne i nożne na worku - 1 X 2 minuty
  4. Tarczowanie z partnerem ( A: atak, O: obrona )
  - A: tylny prosty / przedni prosty- O: odejście / unik / tylny prosty / przednie kopnięcie ukośne
  - A: tylne kopniecie w udo - O: zasłona podudziem / tylny prosty / przedni prosty
  - A: tylne kopnięcie w udo - O: cios spotkaniowy prosty - wślizg
  - A: tylny prosty - O: unik na zewnątrz / przedni hak / przedni prosty / tylne kopnięcie ukośne (dół)
  II Walka
  - 4 X 2 minuty
  III Test sprawnosciowy
  1. 10 przysiadów na jednej nodze (prawa - lewa, druga noga uniesiona w górę)
  2. 40 ugięć ramion w podporze przodem - nogi złączone
  3. 50 skłonów tułowia z leżenia na plecach

  2. Stopień uczniowski - brązowy pas

  I. Test techniczny
  A. Techniki:
  1. Kopnięcia wykonane z wyskoku
  - frontalne
  - boczne
  - sierpowe
  - pięta w dół (opadające)
  - zahaczające
  - zewnętrznym kantem stopy
  2. Techniki podcięć
  3. Podstawowe rzuty - przez biodro
  4. Umiejętność klinczowania
  5. Umiejętność prowadzenia walki w zwarciu
  B. Kombinacje technik (przykłady)
  1. Kombinacje wymagane na niższe stopnie
  2. Przednie kopnięcie frontalne - przednie kopnięcie boczne - przednie kopnięcie w tył - kopnięcie sierpowe
  3. Unik rotacyjny / przedni hak (dół) / tylny hak (dół) / przedni hak (góra)/ tylny sierpowy (góra)
  4. Unik rotacyjny / przedni hak (dół) / tylne kopnięcie ukośne (dół)
  5. Przedni prosty / tylny hak (dół) / przedni sierpowy (góra) / tylny prosty (góra)
  6. Tylny hak - tylny sierpowy / przedni prosty
  7. Tylne kopnięcie sierpowe / tylne kopnięcie zahaczające 360 o/ tylne kopnięcie frontalne / tylne kopnięcie zahaczające 360o (wszystkie kopnięcia w głowę)
  C. Test techniczny z partnerem
  1. Kombinacje co najmniej pięciu technik nożnych w głowę i w tułów bez stawiania nogi (wykonane tą samą nogą) na tarczę w miejsca
  2. Techniki ręczne i nożne na tarczę w ruchu - l x 2 minuty
  3. Techniki ręczne i nożne na worku - l x 2 minuty
  4. Tarczowanie z partnerem ( A: - atak , O: - obrona )
  - A: tylny sierpowy - O: unik rotacyjny / przedni hak (dół) / tylne kopnięcie ukośne (dół)
  - A: tylny sierp - O: zbicie przednim przedramieniem / tylny prosty / przedni prosty
  - A: przedni sierp - O: unik rotacyjny / przednie kopnięcie ukośne (dół) / tylny sierp
  - A: tylny sierp - O: unik rotacyjny / tylny hak / przedni hak / tylny hak/ przedni hak / tylny sierp (dół-dół-dół-dół -góra)
  - A: tylne kopnięcie sierpowe - O: stoping przednim kopnięciem frontalnym/ przedni prosty /tylny prosty
  - A: przedni prosty - O: zbicie dłoni
  - A: tylny sierp - O: zbicie przedramieniem
  - A: przedni hak - O: zasłona przedramieniem
  - A: tylny hak O: zasłona przedramieniem
  - A: przedni sierp - O: unik rotacyjny
  II. Walka
  1. 5 x 2 minuty ( w tym walka prowadzona w pół-dystansie i zwarciu)
  2. Walki zadaniowe (w rundach 2-minutowych)
  III. Test sprawnościowy
  1. 20 przeskoków w przysiadzie przez klęczącego partnera
  2. 60 skłonów w przód z leżenia na plecach
  3. 40 pompek zapaśniczych
  l. Stopień uczniowski - brązowy pas z czarnym zakończeniem pasa

  I. Test techniczny
  A. Techniki:
  1. Wszystkie techniki wymagane na niższe stopnie wykonywane zakroczną i wykroczną nogą
  2. Wszystkie techniki nożne z doskoku
  3. Kopnięcie boczne z wyskoku - 360 stopni
  4. Kopnięcie zahaczające z wyskoku 360 stopni
  5. Techniki samoobrony; kolanem, łokciem
  6. Obrotowe uderzenie grzbietem pięści - 360 stopni
  B. Kombinacje technik (przykłady):
  1. Techniki ręczne i nożne wg uznania komisji egzaminacyjnej
  2. Tylny sierp łokciem z przeskrokiem / zmiana pozycji / tylny prosty
  3. Przedni prosty / tylne obrotowe uderzenie grzbietem pięści ? 360o
  4. Przedni prosty / tylny prosty / przednie kopnięcie frontalne / tylne kopnięcie boczne z wyskoku 360o
  5. Przedni prosty / tylny sierp / przedni prosty / tylny hak / unik rotacyjny przed tylnym sierpowym / przednie kopnięcie ukośne (dół) / tylny sierp
  C. Test techniczny z partnerem - test wyczucia dystansu
  1. Kombinacje co najmniej pięciu technik nożnych w głowę i w tułów bez stawiania nogi (wykonywane tą samą nogą) na tarczę w miejscu
  2. Praca na tarczy w ruchu - 1 x 2 minuty
  3. Praca na worku - 2 x 2 minuty
  4. Tarczowanie z partnerem ( A: - atak , O: - obrona )
  - A: przedni sierp - O: unik rotacyjny / przedni hak (dół) - przedni sierp (góra) / tylny prosty
  - A: przedni prosty - O: zbicie / przednie kopnięcie sierpowe / tylny prosty / odchylenie / tylne kopnięcie boczne 360
  - A: tylne kopnięcie frontalne - O: zejście w bok na zewnątrz z zagarnięciem / / przedni low-kick / tylne kopnięcie kolanem / przedni sierp łokciem
  - A: tylny prosty - O: unik / przedni hak - przedni prosty / tylny cios- frontalny kolanem / przedni cios sierpowy łokciem (z góry)
  IV. Walka
  - 5 x 2 minuty ( w tym walka z low-kick)
  V. Test sprawnościowy
  1. 30 przeskoków w przysiadzie przez klęczącego partnera
  2. 80 skłonów w przód z leżenia na plecach
  3. 60 pompek zapaśniczych.
  l. STOPIEŃ MISTRZOWSKI - czarny pas
  I. Test techniczny
  A. Techniki
  1. Wszystkie techniki wymagane do 1 kyu włącznie wykonywane w sposób mistrzowski (perfekcyjny)
  2. Obrotowe kopnięcia zahaczające w wyskoku
  3. Obrotowe kopnięcia boczne w wyskoku
  B. Kombinacje technik:
  1. Techniki ręczne i nożne wg uznania komisji egzaminacyjnej
  2. Praca na worku 3x2 minuty
  II. Walka
  5 x 2 minuty (w tym walka z low-kick)

 •